PROTETYKA

WKŁADKI ORTOPEDYCZNE

DIAGNOSTYKA

ART. PRZECIWODLEŻYNOWE

KULE ORAZ BALKONIKI

ORTEZY, GORSETY

WÓZKI INWALIDZKIE

SPRZĘT REHABILITACYJNY

Większość artykułów ortopedycznych jest refundowana przez NFZ.

Zapytaj swojego lekarza o możliwość refundacji.

Kilka zdań o ofercie

Protetyka

Jedną ze specjalizacji RUN MED jest nowatorska technologia dotycząca protetyki, której podstawowym celem jest poprawa komfortu życia pacjentów po amputacji. Mamy świadomość tego, iż proces powrotu do sprawności bywa dla nich trudny, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty pomogły osiągnąć im ten cel.

Protetyka to nasza domena

Co to jest Protetyka?

Protetyka to przede wszystkim spersonalizowane produkty, które mają umożliwić pacjentowi po amputacji kończyny powrót do sprawności fizycznej. Naszym priorytetem jest stworzenie takiego produktu, który w jak największym stopniu pozwoli przywrócić mobilność. Proces odzyskiwania sprawności fizycznej składa się z kilku etapów i ma zindywidualizowany charakter dla każdego z pacjentów.

W pierwszej kolejności pracujemy więc wspólnie nad tym, by pacjent mógł się poruszać, a następnie nad procesem zwiększania jego mobilności i ogólną poprawą komfortu podczas ruchu. Na każdym kroku służymy naszym pacjentom wsparciem oraz kompleksową i bezustannie uzupełnianą wiedzą specjalistyczną połączoną z wieloletnim doświadczeniem.

Co oferujemy

Rodzaje Protez

Każdy z pacjentów znajdujących się pod naszą opieką współpracuje z technikiem RUN MED. To właśnie on odpowiada za dobór odpowiednich komponentów, rodzaju materiałów oraz procesów technologicznych, które pozwolą na stworzenie najlepszej protezy. Podczas tego procesu technik koncentruje całą swoją uwagę na oczekiwaniach pacjenta oraz by prawidłowo ocenić jego sprawność fizyczną. Dzięki czemu specjalista protetyk jest w stanie stworzyć protezę, która w pełni zaspokoi oczekiwania i potrzeby pacjenta, dając mu pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa, jednocześnie eliminując wrażenie wyobcowania i odrębności.

PROTEZA SPORTOWA

PROTEZA ODCIĄŻAJĄCA

PROTEZA STOPY

PROTEZA NOGI

PROTEZA RĘKI

Naszym celem jest przywracanie mobilności

Jakość Naszych Protez

Naszym priorytetem jest wyjście naprzeciw potrzebom pacjenta, uwzględniając przy tym zarówno aktualny etap jego powrotu do sprawności, jak i estetykę protezy. Indywidualne podejście do każdej osoby, wiedza i doświadczenie, a także zastosowanie innowacyjnych rozwiązań – wszystko to pozwala nam świadczyć usługi, które zmieniają życie pacjentów i przywracają im radość ze sprawnego funkcjonowania na co dzień.

Najnowsze technologie, najwyższa jakość

Komponenty protez

W wyniku amputacji kończyna pozbawiona jest kontaktu z podłożem, następuje redukcja strefy podparcia, a tym samym zaburzony jest naturalny i fizjologiczny cykl chodu. Technik/specjalista, oprócz doboru elementów i konsultacji, jest odpowiedzialny za profesjonalne wykonanie leja protezowego, stanowiącego najistotniejszą, bo bezpośrednio stykającą się z miejscem odjęcia kończyny, część protezy. Podstawowym zadaniem leja w połączeniu z odpowiednio dobranymi komponentami jest zapewnienie podparcia i umożliwienie odtworzenia zbliżonego do naturalnego sposobu poruszania się. Warto zaznaczyć, że poziom zaawansowania musi być powiązany ze stopniem jego mobilności. Ma to znaczenie przy określaniu potrzeb, predyspozycji fizycznych, stanu zdrowia i okoliczności użytkowania protezy przez osobę zaopatrywaną.

LINER

Liner jest pokryciem kikuta, wyglądem przypominającym jego kształt. Pełni funkcję „drugiej skóry” obejmując wewnętrzną powierzchnią tkankę miękką na kikucie, a zewnętrzną przylega ściśle do leja protezy. Liner chroni i zapewnia dodatkową osłonę dla wrażliwych miejsc na kikucie.

LEJ PROTEZY

Lej protezy łączy ciało pacjenta z pozostałymi elementami protezy. Jego dopasowanie odbywa się stopniowo i ma znaczący wpływ na komfort noszenia protezy. Lej zawsze powinien być dopasowany dla każdego pacjenta indywidualnie.

ADAPTER

Łączy ze sobą poszczególne elementy protezy oraz umożliwia odpowiednie ustawienie protezy. Adapter może również pełnić dodatkowe funkcje ułatwiające niektóre czynności, jak np. zakładanie butów czy skarpetek.

PRZEGUB KOLANOWY

W przypadku amputacji na poziomie uda konieczne jest użycie dopasowanego indywidualnie dla potrzeb pacjenta przegubu kolanowego. Istnieje duży wybór przegubów kolanowych – od mechanicznych do elektronicznych sterowanych mikroprocesorem

ADAPTER RUROWY

Adapter rurowy znajduje się pomiędzy funkcjonalnymi elementami protezy np. przegubem kolanowym i stopą protezową. Umożliwia także dopasowanie odpowiedniej wysokości protezy.

STOPA PROTEZOWA

Stopa protezowa ma duży wpływ na utrzymanie bezpiecznej i wygodnej pozycji stojącej, a także na cały wygląd chodu. Odpowiedni wybór stopy zależy jest od potrzeb użytkownika i należy to wziąć pod uwagę sztywność pięty, dynamikę i stabilność.

POKRYCIE NA STOPĘ PROTEZOWĄ

Pokrycie obejmuje stopę protezową i wyglądem przypomina naturalną stopę. Z reguły każda stopa protezowa posiada pokrycie.

Amputacja

Na czym polega amputacja

Amputacja (z łac. amputatio) to zabieg operacyjny, polegający na usunięciu narządu lub jego części. Odnoszący się głównie do operacji usunięcia kończyny górnej lub dolnej, przebiegającej z przecięciem kości i wytworzeniem kikuta. Jest to zabieg powodujący trwałe kalectwo, dlatego jest stosowany w przypadku braku innych możliwości leczenia i w sposób możliwie oszczędny. Jeżeli odjęcie kończyny przebiega poprzez rozdzielenie kości w stawie, a nie jej przecięcie, to operacja taka nazywana jest wyłuszczeniem.

W zależności od przyczyn wyróżniamy amputacje:

  • bezwzględne pierwotne (natychmiastowe): amputacje dokonane już przez uraz, masywne zmiażdżenia kości, zgorzel gazową o gwałtownym przebiegu;
  • bezwzględne wtórne (odroczone): głębokie oparzenia i odmrożenia, postępujące niedokrwienie z martwicą kończyny;
  • względne: wady wrodzone, uporczywe dolegliwości bólowe, nabyte zniekształcenia kończyn uniemożliwiające ich obciążenie, rozległe rany, owrzodzenia, przetoki, zainfekowane stawy rzekome.

 

W zależności od poziomu, na którym kończyna zostaje odjęta, wyróżniamy następujące typy amputacji: 

W przypadku kończyny dolnej: 

Amputacja w obrębie stopy — w tym obszarze wyróżniamy dwanaście różnych poziomów amputacji. Najważniejsze z nich to: amputacja Sharpa-Jaegera, amputacja Lisfranca, amputacja Choparta, amputacja Pirogowa.

Amputacja Syme’a — odjęcie całej stopy z usunięciem powierzchni stawowej kości piszczelowej, obu kostek bocznej i przyśrodkowej oraz pokrycie kikuta płatem skórno-mięśniowym spod pięty. Kikut trudny do protezowania ze względu na ograniczoną ilość możliwych do zastosowania komponentów.

Amputacja długi kikut podudzia — amputacja przez kość strzałkową i piszczelową z zachowaniem powyżej 45% jej długości. Najczęstszą przyczyną są powikłania pourazowe.

Amputacja średni kikut podudzia — amputacja przez kość strzałkową i piszczelową z zachowaniem 25% jej długości. Siła, długość i wydolność kikuta stanowią o największej jego funkcjonalności — to idealna długość do protezowania. 

Amputacja krótki kikut podudzia — amputacja przez kość piszczelową (spotykane całkowite usunięcie kości strzałkowej). Zachowane jest mniej niż 25% długości kości piszczelowej. Tego typu amputację może charakteryzować przykurcz w stawie kolanowym oraz niestabilność boczna.

Amputacja wyłuszczenie w stawie kolanowym — kikut najbardziej wydolnościowy z amputacji na poziomie uda. Ze względu na jego długość problem może stanowić ograniczony wybór stawów kolanowych, jak i różnice w wysokości osi obrotu kolana (dysproporcja).

Amputacja długi kikut uda — amputacja przez kość udową z zachowaniem 60% jej długości. Wykonywana sporadycznie, przez wzgląd na brak mięśni w części dystalnej kikuta.

Amputacja średni kikut uda — amputacja przez kość udową z zachowaniem 35-60% jej długości. To najczęstsza wysokość amputacji na poziomie uda. Umożliwia łatwy i dowolny dobór elementów oraz rodzaju zastosowanego leja.

Amputacja kikut uda — amputacja przez kość udową z zachowaniem m niej niż 35% jej długości. Znacznie obniżona funkcjonalność, często występuje przykurcz zgięciowy, rotacja i odwiedzenie kikuta na zewnątrz.

Amputacja wyłuszczenie w stawie biodrowym — amputacja przez staw biodrowy. Przy tego typu amputacji miednica przejmuje rolę sterowania protezą. Konieczne jest zastosowanie kosza biodrowego (lej), jak i dodatkowego stawu (przegub biodrowy).

W przypadku kończyny górnej: 

Amputacja palców — amputacja jednego lub kilku palców na różnym poziomie stawów międzypaliczkowych lub całkowita.

Amputacja na wysokości śródręcza — amputacja częściowa dłoni w raz z palcami, w większości przypadków w wyniku urazów mechanicznych. Utrata funkcji chwytu.

Amputacja wyłuszczenie w stawie nadgarstkowym — amputacja na wysokości stawu nadgarstkowego, występująca również z usunięciem obu wyrostków rylcowatych. Zachowanie długości kości promieniowej i łokciowej szacuje się od 90 do 100%. Ze względu na długość kikuta to amputacja trudna do estetycznego i funkcjonalnego protezowania.

Amputacja długi kikut przedramienia — amputacja zachowująca od 55 do 90% długości kości promieniowej i łokciowej. Zachowana pronacja i supinacja. Idealna długość to mniej więcej 2/3 długości przedramienia.

Amputacja krótki kikut przedramienia — amputacja eliminująca możliwość pronacji i supinacji przedramienia. Zachowana długość kości promieniowej i łokciowej wynosi od 35 do 55%.

Amputacja bardzo krótki kikut przedramienia — amputacja mająca na celu zachowanie pracy stawu łokciowego. Zachowana długość kości promieniowej i łokciowej wynosi od 0 do 35%.

Amputacja wyłuszczenie w stawie łokciowym — zachowana całkowita długość mięśni i kości ramienia. Przy protezowaniu brak możliwości zastosowania klasycznego stawu łokciowego. Kikut bardzo wydolnościowy.

Amputacja długi kikut ramienia — zachowana długość kości ramieniowej wynosi od 90 do 100%.

Amputacja standardowy kikut ramienia — zachowana długość kości ramieniowej wynosi od 50 do 90%. Bardzo korzystna długość pod względem protezowania. Odpowiednia dźwignia i duża funkcjonalność są możliwe dzięki zachowanym mięśniom. Optymalne zawieszenie protezy, duża kontrola i łatwość w sterowaniu.

Amputacja krótki kikut ramienia — zachowana długość kości ramieniowej wynosi od 30 do 50%.

Amputacja bardzo krótki kikut ramienia — zachowana długość kości ramieniowej wynosi od 0 do 30%.

Amputacja wyłuszczenie w stawie barkowym — z racji rozległego ubytku, główne zadanie protezy to rola kosmetyczna, a nie funkcjonalna.

Amputacja

Życie po amputacji

Przygotowanie do zaopatrzenia po amputacji powinno rozpoczynać się już w szpitalu. Wszelkie możliwe działania na etapie pooperacyjnym mają na celu usprawnienie procesu zdrowienia i znacząco wpływają na przywrócenie mobilności. Osiągnięcie maksymalnej niezależności to proces adaptacji do zmian związanych z nowymi aspektami życia podyktowanymi amputacją. Przebieg i charakter rehabilitacji to zawsze kwestia indywidualna każdego pacjenta. Wpływ na jej powodzenie ma szereg czynników, a do najistotniejszych należą: kondycja fizyczna, wiek, stan zdrowia, jak również motywacja i właściwie dopasowana proteza.

Dzięki wykorzystaniu współczesnej technologii, wsparciu psychologicznemu i ścisłej współpracy z technikiem/specjalistą oraz treningom mobilności jesteśmy w stanie wyjść naprzeciw ograniczeniom związanym z amputacją, systematycznie poprawiając jakość funkcjonowania i komfort życia.

Po amputacji pacjent znajduje się w zupełnie nowej dla niego sytuacji. Wymaga wsparcia ze strony personelu medycznego, rodziny, a na późniejszym etapie technika/specjalisty, który dosłownie i w przenośni postara się postawić go na nogi. Stopniowe odzyskiwanie sprawności, usamodzielnianie i zwiększanie stopnia aktywności powinny iść w parze z zapobieganiem zaburzeniom postawy, równowagi oraz nieprawidłowym napięciom mięśni.

Proces usprawniania i przywracania mobilności na początkowym etapie związany jest z kilkoma czynnikami: 

  • zmniejszeniem lub zlikwidowaniem bólu,
  • terapią ułożeniową,
  • hartowaniem, kompresją, pielęgnacją i obciążaniem kikuta,
  • uzyskaniem możliwie największej ruchomości kikuta,
  • ćwiczeniami ruchowymi,
  • treningiem mobilności.

Terapia uciskowa jest bardzo istotną częścią etapu przygotowawczego. Odpowiedni jej przebieg ułatwia późniejsze dopasowanie protezy, wzmacnia kikut i sprzyja prawidłowemu krążeniu. Początkowa opuchlizna w obszarze odjęcia kończyny jest normalną reakcją organizmu na operację. Obrzęk będzie stopniowo się zmniejszał. Należy wspomagać ten proces, owijając kikut elastycznym opatrunkiem, przy zastosowaniu odpowiedniej techniki bandażowania. Terapia uciskowa powinna być stosowana przez cały okres gojenia się kikuta, do momentu, w którym znikną objawy opuchlizny kikuta. W połączeniu z treningiem ruchowym, ułatwia przejście do kolejnego etapu, prowadzącego do odzyskania mobilności, jakim jest proteza pierwsza, czyli tymczasowa.

Poradnik Amputanta

Prezentujemy Państwu poradnik, który napisany został z myślą o osobach po amputacji, ich bliskich oraz wszystkich zainteresowanych tematem. W poradniku znajdują się rozdziały omawiające zagadnienia związane z protetyką, przedstawiające rodzaje protez i sprawy dotyczące higieny kikuta.

Mamy nadzieję, że nasz poradnik pomoże pacjentom i ich bliskim odnaleźć się w nowej sytuacji. Potrzebny jest czas i profesjonalne wsparcie, ale przede wszystkim – determinacja pacjenta i jego chęć zawalczenia o siebie i swoje życie.

W rozdziale „Powrót do aktywności” opisaliśmy, jak przebiega rehabilitacja i jak ważny jest indywidualny dobór protezy przez wykwalifikowanego technika – protetyka, a także determinacja pacjenta i jego współpraca z fizjoterapeutą. Jest również rozdział wyjaśniający, jak istotna obok rehabilitacji jest pomoc psychologa, który wspiera osoby po amputacji w procesie akceptacji zmiany.

Kontakt z naszą firmą

12 + 1 =

Dane teleadresowe

ul. Aleja Grunwaldzka 101

80-244 Gdańsk

SKLEP

+48 695 488 288,

+48 58 74 30 600